Přečtěte si

Anhydritový samonivelační potěr

Anhydritový potěr - popis

Anhydritový potěr je litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého používaný výhradně pro lité podlahy (pro roznášecí vrstvu). Jako pojivo se pro používá anhydrit nebo α-sádra. Kromě pojiva se Anhydritový potěr skládá z písku, vody a přísad.

Vlastnosti

Oblast použití:

Výhody:

Výroba a doprava:

Anhydritový potěr se vyrábí tzv. mokrou cestou, kdy se v centrální výrobně namíchá směs v konzistenci připravené přímo pro ukládku. Směs se na stavbu dopravuje autodomíchávačem, kde se skládá do malého šnekového čerpadla. Čerpadlo směs tlačí gumovými hadicemi o průměru 50 mm až na požadované místo. To může být od čerpadla vzdáleno až 200 metrů, nebo může být ve výšce až sto metrů.

Samotná pokládka

Anhydritový potěr od podkladních vrstev oddělen separací a od všech prostupujících konstrukcí (sloupy, stěny atd.) pružnou páskou (nejčastěji PE páskou). Separační vrstva spolu s okrajovou páskou musí zabránit protečení anhydridového potěru. Lití směsi se provádí až po dokončení omítek a technických instalací. Směs se na podklad nanáší pohybem hadicí a do roviny se srovnává vlněním speciálními duralovými čeřidly.

Objemové změny anhydritového potěru. jsou sice velice malé, ale i přesto je nutné v některých místech provádět dilatační spáry. Především tam, kde jsou dilatace v konstrukci, v přechodu mezi různými výškovými úrovněmi v potěru a v místě vchodové zárubně pro akustické oddělení potěru uvnitř bytu a na chodbě. U nevytápěných potěrů běžných půdorysných obdélníkových tvarů není třeba provádět dilatační spáry do velikosti plochy 900 m2.

V odkazu Zadávací formulář zadejte konkrétný parametry a od nás obdržíte přesnou a zajímavou cenovou nabídku.

Spustit video