Přečtěte si

Anhydritový samonivelační potěr

Anhydritový potěr - popis

Anhydritový potěr je litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého používaný výhradně pro lité podlahy (pro roznášecí vrstvu). Jako pojivo se pro používá anhydrit nebo α-sádra. Kromě pojiva se...

Vydáno: 31.10.2009 více informací

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PRACOVNÍKŮ V ORGANIZACI

1. Úvod - Pojetí vzdělávání v podniku
Cílem tohoto článku je seznámit vedení podniků a především vedoucí pracovníky a personalisty s nutností doškolování a systémem vzdělávání v podniku, metodami vzdělávání a...

Vydáno: 22.06.2009 více informací

TRHLINY V BETONOVÝCH PODLAHÁCH A JEJICH OMEZOVÁNÍ

Vznik trhlin v betonových konstrukcích je jednou z největších slabin cementových materiálů, tedy i betonových podlah.Trhlinkou je vlásečnicové částečné rozdělení materiálu, jež k úplnému rozdělení nevede, může však mít vliv na životnost celé...

Vydáno: 04.06.2008 více informací

Spustit video