Facebook
Aktuální cena
Naše podlahy vydrží!

Drátkobeton

Každý rok jsou zhotoveny milióny metrů čtverečních pancéřových průmyslových podlah vyztužených ocelovými drátky, vzniká drátkobeton. Běžné denní výkony přesahují plochu 2 000 m2 za den. Tyto betonové desky jsou plně nesené elastickým podložím.

Přednosti drátkobetonové podlahy

Použití ocelových vláken podstatně zvyšuje únosnost a odolnost proti nárazu a opotřebení, je podstatně minimalizováno vyštipování betonu, neboť ocelová vlákna jsou rozptýlena v celé tloušťce betonové desky. U drátkobetonu odpadá náročná příprava armování, což investorův zkracuje realizační časy. V potaz je také nutno brát často sledovanou tvorbu trhlin u betonových podlah s klasickou výztuží.

Na rozdíl od běžného betonu má drátkobeton schopnost odolávat tahovému napětí v ohybu i po vzniku první mikrotrhliny. Tato pevnost, která je běžně nižší než pevnost při vzniku první mikrotrhliny, je velmi důležitá a závisí na typu a dávkování ocelových drátků. Ocelové drátky v dostatečném množství náhodně rozptýlená ve struktuře betonu mění křehký beton na houževnatý drátkobeton s kvaziplastickými charakteristikami chování po vzniku trhlin. Nelze proto zanedbat rozdíl mezi chováním konstrukcí se strukturou betonu vyztuženého vlákny a chováním konstrukcí z prostého nebo železového betonu.

Jak vyztužit drátkobeton

Drátkobetonové průřezy lze rovněž vyztužovat prutovou betonářskou výztuží a dále tak zlepšovat vlastnosti betonových konstrukcí.

Pancéřová průmyslová podlahy z drátkobetonu je optimální řešení průmyslové podlahy.

Neváhejte se nás tedy zeptat na cenu prostřednictvím zadávacího formuláře.

Tým Needful

Zaslat poptávku průmyslové podlahy
Aktuality

Hledáme další betonářskou četu.

PRO PARTY BETONÁŘŮ! NABÍZÍME PRÁCI.

08.09.2015 více informací

Betonáže v červenci

V měsíci červenci bylo položeno

02.09.2015 více informací

Cech podlahářů

Společnost Needful s.r.o. byla přijata do cechu podlahářů. Cech Podlahářů

02.01.2015 více informací

Drátkobeton září

Produkce překročila v měsíci září 10.000m2 drátkobetonových průmyslových podlah. Významným faktorem je realizace pro stávající zákazníky-přímé investory, kteří své prostory rozšiřují. Needful s.r.o. svým přístupem poráží svou konkurenci nejen cenou, ale

05.11.2014 více informací

Certifikáty
Aktuální počasí Brno

15 °C, polojasno